Työkalupakki tuo konkretiaa vastuullisuustyöhön ja helpottaa ESG-arvonluontia

Tiedotteet

Vastuullisuudesta sekä sen mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista on tullut osa päivittäistä liiketoimintaa pääomasijoitusalalla. Jotta ESG-arvonluonti ja vastuullisuuden tukeminen olisivat mahdollista, täytyy sijoittajilla sekä yrityksillä olla osaaminen ja työkalut käytössään. Tästä syystä Pääomasijoittajat ry:n ESG-työryhmä on laatinut työkalupakin ESG:n mittaamisen tueksi.

Tätä Pääomasijoittajat ry:n puitteissa halutaan ja pystytään tekemään: yhdessä konkreettisia työkaluja haastavienkin säännöstöjen hallitsemiseen! Tahdomme, että Suomi on edelläkävijä yritysvastuullisuudessa ja siksi olemme jo vuosia tehneet pitkäjänteistä työtä ESG-arvojen eteen”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Kenelle ja miksi ESG-työkalupakki on tehty?

ESG-työkalupakki on suunnattu erityisesti pääomasijoittajille sekä niiden kohdeyrityksille, mutta paketista voivat hyötyä laajasti kaikki kasvuhaluiset yritykset oman vastuullisuutensa arvioinnissa ja tavoitteiden seurannassa.

ESG-mittareiden käyttöönotto on tärkeää ja kannattavaa, koska niiden avulla pystytään kvantifioimaan yhtiöiden vastuullisuuden kehitystä. Lisäksi mittarit mahdollistavat vertailun sekä laajemman arvioinnin siitä, miten yrityksen tavoitteet ovat linjassa esimerkiksi EU:n ilmastotavoitteiden ja taksonomian kanssa. Vastuullisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat jatkuvasti merkittävämpiä kilpailuvaltteja pääomasijoitusalalla.

Tulevaisuudessa sijoittajien vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset ja toiveet tulevat varmasti lisääntymään”, toteaa ESG toolbox-työryhmän jäsen Taija Heittola.

Työkalupakin sisältö

Työkalupakki on paketoitu tiiviisti ja se on jaettu kolmeen osaan: ESG-mittarit, -digityökalut sekä viitekehykset.

Mittaristossa on listattuna yli 60 yleisintä ESG-mittaria, jotka on jaoteltu kolmeen kategoriaan ESG:n mukaisesti, sekä laskentaohjeet. Ympäristöön (E) liittyvät mittarit soveltuvat esimerkiksi päästöjen ja energiankulutuksen seuraamiseen. Sosiaalisiin tekijöihin (S) liittyvillä mittareilla voidaan seurata esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia sekä tietoturvaliitännäisiä asioita. Hallintotapaan liittyvät (G) mittarit puolestaan soveltuvat hallitusten diversiteetin ja eettisyysperiaatteiden mittaamiseen.

ESG-mittareita on olemassa paljon enemmänkin. Työkalupakissa on keskitytty mittareihin, jotka toimivat useimmille yrityksille läpi toimialan ja paketti kannattaa nähdä ikään kuin aloitusoppaana”, kertoo Petra Hakamo, ESG toolbox -työryhmän puheenjohtaja.

Työkalupakin toinen osa, eli digityökalut, sisältää erilaisia työkaluja sekä alustoja, joita voi hyödyntää ESG-mittareiden seurannassa. Työkalut ovat ESG-työryhmän itse testaamia ja hyväksi toteamia. Kolmanteen osioon on puolestaan koottu erilaisia relevantteja ESG-verkostoja, viitekehyksiä ja hankkeita, jotka voivat olla hyödyksi prosesseissa. Osa viitekehyksistä linkittyy suoraan ESG-mittareihin. Lisäksi molemmista osiosta löytyy ohjeet siitä millaiselle yhtiölle työkalu tai viitekehys soveltuu, ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet.

Olemme tällä työllä pyrkineet madaltamaan kynnystä ottaa ESG-mittareita käyttöön. Mittareiden ja ESG:hen liittyvien termien määrästä johtuen voi olla vaikea tunnistaa mikä on olennaista. Tämän työkalupakin avulla on pyritty helpottamaan ESG-työn aloittamista”, kuvailee ESG toolbox-työryhmän jäsen Minna Heimonen.

Työ on vasta aluillaan

Työkalupakki on laatuaan ensimmäinen ja sen osiot tulevat jatkossa kehittymään entisestään. Koko työryhmä toivookin käyttäjiltä palautetta, jotta kehitystyö voidaan kohdistaa sinne, missä sitä eniten kaivataan.

Pääomasijoitusalalla on merkittävä rooli uusien innovaatioiden ja kestävämmän liiketoiminnan kehittämisessä. Me Pääomasijoittajat ry:n ESG- ja Sustainable finance -työryhmissä pyrimme jatkuvasti kehittämään sekä omaa että koko alan osaamista ja tietotaitoa”, sanoo Suvi Collin, Pääomasijoittajat ry:n uusi Head of Legal & ESG.

 

Työkalupakkia ovat olleet laatimassa Pääomasijoittajien ESG-työryhmän jäsenet:

  • Petra Hakamo, Evli Oyj (ESG-työryhmän varapuheenjohtaja)
  • Taija Heittola, Vaaka Partners
  • Noora Haraholma, Hartwall Capital
  • Minna Heimonen, MB Rahastot
  • Katariina Helaniemi, Illusian Group
  • Heli Kerminen, Tesi
  • Jani Alenius, DNV Business Assurance Finland

Pääset tutustumaan ESG-työkalupakkiin tästä.

 

Lisätietoja:

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja, Pia Santavirta
040 546 7749, pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

ESG-työryhmän varapuheenjohtaja, Evli Oyj:n vastuullisuusjohtaja Petra Hakamo,
040 552 5880, petra.hakamo@evli.com

Pääomasijoittajat ry:n Head of Legal & ESG, Suvi Collin,
050 560 3532 suvi.collin@paaomasijoittajat.fi

 

Lue Petra Hakamon blogi ESG-työkalupakista täältä.