Yrityskauppamarkkinan hiljeneminen näkyi myös vuoden 2023 pääomasijoituksissa – pääomasijoittajien arviot markkinatilanteen kehittymisestä positiivisia

Tiedotteet

Viime vuoden hiljainen yrityskauppamarkkina heijastui myös pääomasijoituksiin, ja suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien aktiivisuudessa nähtiin pudotusta aiempiin vuosiin verrattuna. Pääomasijoittajien markkinatunnelmia seuraavan barometrin mukaan sijoittajien tulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin kääntyneet selkeästi positiivisempaan suuntaan.

Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat tekivät yhteensä 349 miljoonan euron edestä pääomasijoituksia vuoden 2023 aikana. Sijoituspotti jakautui 54 yrityksen kesken. Buyout- ja growth-sijoittajat tekevät sijoituksia kasvuhaluisiin listaamattomiin pk-yrityksiin.

Vuosi oli tilastojen valossa hiljaisimpia kymmeneen vuoteen, ja tehtyjen sijoitusten lukumäärä tippui edellisvuodesta 18 %. Pudotuksen suuruusluokka on ollut kansainväliseen pääomasijoitusmarkkinaan ja Suomen yrityskauppamarkkinaan verrattuna maltillinen – globaalisti buyout-sijoitusten määrä tippui 20 %* ja kaikkien Suomessa tehtyjen yrityskauppojen määrä jopa 34 %**.

Yrityskauppamarkkinan alakulo heijastui myös irtautumisaktiviteettiin. Suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat tekivät vuoden 2023 aikana historiallisen vähän irtautumisia, mikä näkyi etenkin teollisten yrityskauppojen vähäisessä määrässä.

”Talousnäkymien epävarmuus sekä inflaation ja korkotason nousu näkyivät yrityskauppamarkkinassa viime vuonna. Hyviä, kasvupotentiaalia omaavia sijoituskohteita kuitenkin löytyy suhdanteista riippumatta, ja keskusteluja yritysten kanssa käydään aktiivisesti”, kommentoi Juhana Kallio, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomasijoittaja Intera Partnersin toimitusjohtaja.

Rahastojen varainkeruu oli maltillista vuonna 2023

Suomalaisiin buyout- ja growth-rahastoihin kerättiin vuonna 2023 verrattain vähän uusia varoja, yhteensä 261 miljoonaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana varoja on kerätty keskimäärin puoli miljardia vuosittain. Vuoden aikana julkaistiin yksi uusi rahasto, United Bankersin kestävään ja resurssitehokkaaseen metsä- ja bioteollisuuteen sijoittava rahasto. Lisäksi aiemmin julkaistuihin rahastoihin kerättiin uusia pääomia.

Osittain hiljaista varainkeruuvuotta selittää se, että usean Suomen suurimman pääomasijoittajan edellisen rahaston julkaisu ajoittui vuoteen 2021, jolloin varainkeruu nousi kokonaisuudessaan 1,3 miljardin ennätykseen.

Varainkeruumarkkina on kuitenkin ollut viime vuonna erityisen haastava.

Suomen 500 suurimman yrityksen joukkoon viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseista 179 yrityksestä noin kolmannes on pääomasijoitustaustaisia. Suomalaisten yritysten kasvun vauhdittamiseksi ja mittelstand-yritysten määrän lisäämiseksi on tärkeää pitää huolta pääomasijoitusrahastojen varainkeruuympäristöstä”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n tutkimuksista ja tilastoinnista vastaava varatoimitusjohtaja Jonne Kuittinen, ja jatkaa:

”Esimerkiksi hallituksen kehysriihessä tehty päätös selvittää yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitusmahdollisuuksien parantamista kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin on erinomainen askel.”

Pääomasijoittajien markkinatunnelmissa selkeä positiivinen suunnanmuutos

Pääomasijoittajat ovat optimistisia markkinan piristymisen suhteen. Pääomasijoittajat ry:n kyselytutkimuksena toteuttaman suomalaisten pääomasijoittajien markkinatunnelmia seuraavan barometrin mukaan markkinatilanteen koetaan tällä hetkellä olevan vielä haastava, mutta tulevaisuuden odotukset ovat kääntyneet positiivisemmiksi. Tulevan puolen vuoden aikana etenkin laadukkaiden sijoitusmahdollisuuksien saatavuuden ja kohdeyrityksistä irtautumisen uskotaan helpottuvan.

Sijoittajien arviot markkinatilanteesta kääntyivät laskuun keväällä 2022, ja yleinen sentimentti on pysynyt negatiivisen puolella viimeisen kahden vuoden ajan. Arvioissa nähdään nyt pitkän ajan jälkeen käänne, ja tulevaisuuden odotusten osalta yleinen sentimentti on kääntynyt positiiviseksi.

”Positiivisempaa tulevaisuudennäkymää tukee tällä hetkellä moni indikaattori, kuten talouskasvun ennusteet sekä korkotason odotettu kehitys. Uskomme että ostajien ja myyjien näkemykset yritysten arvostuksista alkavat taas kohdata useammin ja aktiviteetti tulee lisääntymään. Yrityskauppamarkkina on hidas laiva kääntymään, mutta se on kuitenkin jo kääntymään päin”, Juhana Kallio päättää.

Lue lisää vuoden 2023 sijoitustilastoista täältä.

Tutustu pääomasijoitusalan barometrin tuloksiin täältä.

Lisätiedot:

Jonne Kuittinen
Pääomasijoittajat ry, varatoimitusjohtaja
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi
+358 44 333 3267

Juhana Kallio
Pääomasijoittajat ry, hallituksen puheenjohtaja
juhana.kallio@interapartners.fi
+358 40 526 6629

Tilaa lehdistötiedotteemme

 


*Bain & Company: Global Private Equity Report 2024

**PwC Suomi: Finnish M&A market update 2023

Lue seuraavaksi

Tiedotteet

Pääomasijoittajien kädenjälki näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa – Lähes kolmannes suurimpien yritysten listalle nousseista yrityksistä pääomasijoittajataustaisia

Suomen 500 suurimman yrityksen listalle viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseista yrityksistä lähes kolmannes on kasvanut pääomasijoittajan omistuksessa. Pääomasijoittajien kohdeyritysten kasvuvauhti…
Lue artikkeli