Metsä Spring sijoitti fossiilivapaisiin lämmöneristeisiin ja pakkausmateriaaleihin – Fiberwood keräsi yhteensä 3 miljoonaa euroa

Uutiset

Rakennusalalla kaivataan kipeästi kestävän kehityksen innovaatioita. Suomalainen startup Fiberwood käyttää Metsä Groupin sivuvirtoja luodakseen niistä sataprosenttisesti puupohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja, jotka ovat vaihtoehtoja kivi- ja lasivillalle sekä styroxille. 

Suomalainen Fiberwood on kerännyt kolmen miljoonan euron rahoituksen tuodakseen markkinoille sataprosenttisesti kierrätettäviä, puukuidusta kehitettyjä lämmöneristyksen ja pakkausteollisuuden tuotteita. Yritys on kehittänyt teknologian ja tuotantoprosessin, joilla mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista saatavista raaka-aineista tehdään arvokkaita ja täysin biopohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja.

Fiberwoodin rahoituskierroksen johtavana sijoittajana toimi Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring. Lisäksi rahoituskierrokseen osallistui pääomasijoitusyhtiö Stephen Industries. Noin puolet kerätystä rahoituksesta on Business Finlandin lainarahoitusta.

“Edistämme kestävän kehityksen tavoitetta käyttämällä sivuvirtoja, tuottamalla korkeamman  jalostusarvon tuotteita energiatehokkaasti ja vauhdittamalla puurakentamista. Olemme kiitollisia sijoittajillemme uskosta tuotteemme potentiaaliin sekä mahdollisuudesta käyttää Metsä Groupin metsäteollisuuden sivuvirtoja raaka-aineena”, kertoo Fiberwoodin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Tage Johansson.

Fiberwoodin teknologialla puukuidusta valmistetaan eristemateriaalia, joka hyödyntää puun luontaisia ominaisuuksia ja sidoksia. Teknologian avulla materiaalin rakenteessa on pieniä ilmataskuja, jotka lisäävät materiaalin lämmöneristävyyttä. Eristemateriaali on paloturvallinen ja hengittävää eli sillä on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta. Ne ovat kierrätettävissä, ja jos purkujäte viedään kaatopaikalle, muovittomat levyt biohajoavat ja muodostavat mikromuovista vapaata maa-ainesta.

Fiberwoodin tuotteet ovat vaihtoehto kivi- ja lasivillaeristeille. Fiberwoodin eristelevyt ovat helppoja, turvallisia ja nopeita asentaa, ja toisin kuin kilpailevat tuotteet, ne eivät sisällä lainkaan fossiilisia polymeerejä.

Potentiaalinen markkina tuotteelle on valtava, sillä globaalin rakennuseristeteollisuuden markkinan on arvioitu olevan noin 25 miljardin euron arvoinen. Innovaatio mahdollistaa myös huomattavat energiasäästöt, sillä jopa 40 prosenttia  globaalista energiankäytöstä menee rakennusten energiatarpeisiin, muun muassa lämmitykseen ja jäähdytykseen.

“Olemme viime syyskuusta pystyneet ensimmäisen vaiheen koelinjallamme valmistamaan kaupallisesti saatavilla olevien tuotteiden kokoisia eristelevyjä. Saadulla rahoituksella rakennamme jatkuvatoimisen koelinjan, jonka tarkoitus on varmistaa  tuotantomittakaavaisen linjan teknologiset ratkaisut, sillä valmiita koneita ja prosesseja ei ole kaupallisesti olemassa tuotteittemme valmistamiseen. Vaahtoteknologiaan perustuva tuotantoprosessimme on energiatehokas ja ympäristöystävällinen muun muassa pienen ja suljetun vedenkulutuksen vuoksi”, kertoo Fiberwoodin teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Karita Kinnunen-Raudaskoski. 

Eristemateriaalin lisäksi Fiberwoodin teknologialla voidaan valmistaa ympäristöystävällinen ja kestävä vaihtoehto paisutetulle polystyreenimuoville eli styroxille. Fiberwoodin pakkauspehmusteet ovat täysin maatuvia ja kierrätettäviä. Eristeominaisuksiensa ansiosta ne kelpaavat myös kuuma-/kylmäketjujen pakkaustarpeisiin.

Metsäteollisuus tukee arvonjalostusta ja kiertotalouden kehittymistä 

Metsäteollisuuden monia sivuvirtoja on perinteisesti käytetty energiantuotantoon, jolloin sivuvirtojen kaikkea potentiaalia ei saada hyödynnettyä.  Arvonjalostuksella sivuvirroista saadaan muokattua korkeamman arvon tuotteita, ja hiilidioksidi sidotaan tuotteeseen koko sen käyttöiän ajaksi.

Rakennusala on myös yksin vastuussa jopa yli 40 prosentista maailman hiilidioksipäästöistä, joten Fiberwoodin kehittämän teknologian kaltaiset innovaatiot ovat kipeästi tarvittuja tapoja vähentää alan kulutusta ja edistää täysin puupohjaista rakentamista. Fiberwoodin oma tuotanto käyttää energiaa äärimmäisen tehokkaasti, jolloin koko tuotanto on vähähiilistä. Fiberwoodin mukaan ekologisen puurakentamisen on arvioitu kasvavan EU-maissa 10 prosentista noin 30 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

“Fiberwood on kehittänyt teknologian, jossa hyödynnetään uusiutuvaa ja kestävistä metsälähteistä hankittua raaka-ainetta. Metsä Group haluaa tukea mahdollisimman tehokasta sivuvirtojen hyödyntämistä. Maailmaa tarvitsee uusia innovaatioita tukemaan kiertotaloutta ja juuri tämän kaltaisia innovaatioita haluamme tukea”, kertoo Metsä Springin Corporate Venture -toimintojen johtaja Erik Kolehmainen. 

 

Lisätietoja medialle:

Kuvat ja lisämateriaalit medialle

Tage Johansson, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

Fiberwood Oy

+358 40 726 1231

tage.johansson@fiberwood.fi

 

Erik Kolehmainen, VP, Corporate Venturing

Metsä Spring

erik.kolehmainen@metsagroup.com

 

Fiberwood

Suomessa vuonna 2019 perustettu Fiberwood on kehittänyt teknologian ja tuotantoprosessin, joilla mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista saatavista raaka-aineista tehdään arvokkaita ja täysin biopohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Järvenpäässä ja yhtiö on kerännyt yhteensä rahoitusta noin 3,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää: www.fiberwood.fi 

Metsä Spring

Innovaatioyhtiö Metsä Spring investoi osaamista ja varoja kestävää metsäbiotaloutta uudistaviin konsepteihin tavoitteena kartuttaa Metsä Groupin sidosryhmien varallisuutta pitkällä aikavälillä.

Lue lisää: www.metsaspring.com

Metsä Group

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Lue lisää: www.metsagroup.fi

Lue seuraavaksi

Uutiset

MB Rahastot tukemaan Neomoren kasvua

MB Rahastot sijoittaa SAP-toiminnanohjausjärjestelmään erikoistuneeseen IT-konsultointiyhtiö Neomoreen tukeakseen yhtiön kasvutarinaa. Neomoren toimitusjohtaja Kristian Rantakoski jatkaa järjestelyn jälkeen yhtiön merkittävänä omistajana…
Lue artikkeli