Pia Santavirta siirtyy Tesin toimitusjohtajaksi

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta on nimetty valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1.1.2023. Pääomasijoittajat ry käynnistää uutisen myötä uuden toimitusjohtajan haun.

Pia Santavirta on johtanut Pääomasijoittajat ry:n toimintaa vuodesta 2016 lähtien. Kuuden vuoden aikana pääomasijoittajat ovat sijoittaneet lähes 8 miljardia euroa 1500 suomalaiseen startup- ja kasvuyhtiöön Suomessa. Pääomasijoittajat ry on kasvanut Santavirran johdolla Pohjoismaiden suurimmaksi pääomasijoitusalan verkostoksi yli 180 yritysjäsenen myötä.

“Startup- ja kasvuyritykset sekä näitä rahoittavat pääomasijoittavat ovat nousseet kuuden vuoden aikana seuratuimpien yritysten joukkoon. On ollut ilo jakaa yhdessä tiimimme kanssa innostavia kasvu- ja sijoitusuutisia ja tutkittua tietoa kasvun rahoittamisesta jatkuvasti laajenevalle yleisölle. Hyvät uutiset ovat tuoneet myös pääomasijoitusalalle ja startup- ja kasvuyrityksiin paljon uusia osaajia”, iloitsee Pia Santavirta.

“Suomen kilpailukyvystä on pidettävä jatkuvasti hyvää huolta. Olen iloinen myös siitä, että yhä useampi päättäjä pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että startup- ja kasvuyritysten sekä sijoittajien toimintaympäristöä edistetään kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi”, jatkaa Santavirta.

Santavirta siirtyy seuraavaksi valtion pääomasijoitusyhtiön Tesin toimitusjohtajaksi Jan Sassen seuraajana viimeistään 1.1.2023 alkaen. Tesin tavoitteena on edistää pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa ja suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tesi vaikuttaa suoraan tai välillisesti pääomasijoitusrahastoihin tehtyjen sijoitusten kautta startup- ja kasvuyrityksissä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 11 miljardia ja työntekijämäärä yli 70 000.

”On upeaa, että pääsen jatkamaan myös uudessa roolissa yhteistyötä pääomasijoitusalan ja startup- ja kasvuyhtiöiden kanssa, tällä kertaa sijoittajan roolissa, yhdessä Tesin osaavan tiimin kanssa”, kommentoi Santavirta.

“Haluan kiittää Piaa energisestä ja osaavasta työstä niin edunvalvonnan, viestinnän kuin toimialan parhaiden käytäntöjenkin edistäjänä. Viime vuosina yhdistys on tehnyt pohjoismaisellakin tasolla poikkeuksellisen laaja-alaista työtä vastuullisuuskäytäntöjen ja kestävän kehityksen edistämiseksi, yhdessä koko toimialan kanssa. Koko jäsenkunnan puolesta esitän siis lämpimät kiitokset erinomaisesta ja vaikuttavasta yhteistyöstä, joka jatkuu varmasti myös Pian uudessa roolissa Tesillä”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Holmia. 

Pääomasijoittajat ry aloittaa uuden toimitusjohtajan haun.

Lisätietoja antaa:

Pia Santavirta, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749, pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Janne Holmia, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 0843333, janne.holmia@verdane.com

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

Twitter | Linkedin |InstagramMediapankki | Tilaa uutiskirje

Mitä kuuden vuoden aikana on tapahtunut pääomasijoitusalalla ja startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuudessa vuodesta 2016 lukien?

  • Suomessa on aloittanut 17 uutta venture capital -tiimiä
  • Kuusi venture capital -rahastoa on kasvanut yli 100 miljoonan euron kokoluokkaan, mikä on eurooppalainen venture capital -rahastojen keskikoko.
  • Ulkomaisten startup-sijoitusten määrä on kymmenkertaistunut. Vuonna 2021 startup-yrityksiin sijoitettiin 1,2 miljardia euroa, josta ulkomaisten sijoittajien osuus oli 71 % (855 miljoonaa euroa).
  • Startup-joukosta 11 on kasvanut yksisarvisten unicorn -luokkaan eli yli miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Uusimpia yksisarvisia ovat Wolt, AlphaSense, Relex, Aiven ja Oura.
  • Suomalaiset buyout-sijoittajat ovat sijoittaneet keskimäärin miljardin vuosittain pk-yrityksiin.
  • Helsingin pörssissä noin puolet uusista listautujista ovat pääomasijoittajataustaisia. Vuonna 2021 viisi kahdeksasta viime vuoden päälistan uusista listautujista olivat pääomasijoittajataustaisia.